Strażnik ptaków jest nowatorskim rozwiązaniem produkcji słowackiej firmy SEZ Krompachy. Zabezpieczenie to wychodzi naprzeciw osobom i instytucjom, którym zależy na dwóch aspektach. Z jednej strony na ochronie zwierząt, takich jak ptaki, które często siadają na liniach energetycznych i innych urządzeniach przewodzących, doprowadzając do zamknięcia obwodu, a tym samym śmierci zwierzęcia. Drugi aspekt to zabezpieczenie infrastruktury przed zniszczeniami dokonanymi przez większe zwierzęta, takie jak kuny. Szukając pożywienia, wchodzą na instalacje energetyczne i często zamykają obwód prowadząc do awarii linii oraz własnej śmierci.

 

 

Produkt jest wykonany z materiałów nieprzewodzących, a podstawowym składnikiem jest guma silikonowa, która jest także używana przy produkcji izolatorów średniego napięcia (SN). Tworzywo to jest odporne na promieniowanie UV, a także nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko przez cały okres użytkowania. Elastyczna konstrukcja pozwala umożliwia montaż na elementach linii napowietrznej SN, zarówno izolowanej jak i nieizolowanej, o średnicy od 20 do 66 mm, a zastosowanie opaski zaciskowej (tzw. trytka, trytrytka, zipka), pozwala na szybką i bezproblemową instalację.

Strażnik ptaków może być zastosowany w aplikacjach energetyki dystrybucyjnej jak i w trakcji tramwajowej i kolejowej, wszędzie tam gdzie istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia elementów instalacji przez zwierzęta, oraz tam, gdzie zwiększona jest migracja zwierząt, w celu zapobiegania ich zranieniu lub śmierci w wyniku kontaktu z elementami instalacji energetycznej. Produkt może być bez problemu zainstalowany na izolatorach, wysięgnikach trakcyjnych, na transformatorach i innymi elementami pozostającymi pod napięciem i stanowiącymi ryzyko dla zwierząt oraz uszkodzenie których łączy się z ryzykiem utraty zasilania.

 

Zabezpieczenie przeciw ptakom - wymiary
Wymiary